skip to Main Content
041 663 967

Podjetje Tavela d.o.o. s svoje strani odgovarja za dimenzijsko skladnost stavbnega pohištva, kadar stranka naroči stavbno pohištvo na podlagi izmere, ki jo opravijo prodajalci podjetja Tavela ali pooblaščenih zastopnikov podjetja, in pridobljene ponudbe, ki vključuje tudi montažo. Točne pozicije in odpiranja stavbnega pohištva se določijo na finih meritvah in so navedene na delovnem nalogu, ki ga mora stranka podpisati. Stranka je dolžna prodajalca ali monterje opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del (skrita inštalacija, vodovod, električne inštalacije, itd.) saj v nasprotnem primeru krije posledično nastale stroške poškodb inštalacije, prevzame pa tudi stroške zastoja pri montaži.

Vsa dodatna dela se obračunajo naknadno (v primeru dodatnih del se rok dobave podaljša po dogovoru). Kadar kupec naroči tudi zidarska dela, ta ne vključujejo slikopleskarskih del (vključuje obdelavo z gips ploščami, vgradnjo aluminijastega vogalnika po potrebi, zaprtje z izolacijo in prvo grobo kitanje; ne vsebuje brušenja, nadaljnjega kitanja in beljenja). Dodatna finalna dela (brušenje, nadaljnjo kitanje in beljenje) so mogoča le z naknadnim dogovorom s stranko.

Ponudba vedno velja samo za navedene pozicije, količine in opise. Z izdajo nove ponudbe se v celoti preklicuje prejšnja ponudba. Za točnost navedenih podatkov jamči stranka. Podjetje Tavela d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, opisi ali pozicije. V primeru, da po želji kupca montaža naročenih elementov poteka v dveh delih, se kupcu zaračunajo dodatni transportni stroški, račun pa se izstavi ločeno in sicer po končani vgradnji prvega dela in nato še drugega dela elementov. Riziko nastanka poškodb na elementih, ki so v tem primeru skladiščeni pri kupcu, nosi kupec sam. Za naročeno blago velja splošni dobavni rok 4-12 tednov oziroma dobavni rok, ki ga kupec in prodajalec pisno dogovorita v ponudbi. Fizično odpeljanega blaga s strani kupca ne menjavamo in ne sprejemamo nazaj. Prav tako kupec za stavbno pohištvo, ki ga vgradi v lastni režiji, ne more uveljavljati napak na izdelku, ki so lahko posledica nestrokovne montaže ali poškodb pri prevozu.

Do končnega plačila ostane blago v lasti dobavitelja, tudi po vgradnji. Splošna stopnja DDV je 20%, za stanovanjsko gradnjo je 8,5% (stanovanjska gradnja je prodaja in vgradnja stavbnega pohištva v stanovanjski objekt kupca – nezavezanca, kupec pa je te podatke dolžan dati prodajalcu).

Izjava, ki velja za 8,5% DDV: Izjavljam, da sem lastnik stanovanjskih prostorov in da bo zgoraj naročeno stavbno pohištvo vgrajeno v stanovanjske prostore na naslovu vgradnje. Objekt je namenjen za trajno bivanje. DDV je 8,5%, ker bo vgradnjo opravil Tavela d.o.o. ali njegov pooblaščen podizvajalec (ZDDV in pravilnik o DDV – Ur.L. 89/98 – 25 čl., 10. tč., 45/99 – 18. čl., 59/99 – 1. čl.).

Montaža:

V ceno montaže so všteti vijaki za pritrditev in poliuretanska pena za zatesnitev. Standardni sistem pritrjevanja oken in vrat je ali skozi podboj s t.i. turbo vijaki ali s kovinskimi vložki in vijaki. Pri zamenjavi starih oken se stari podboji izrežejo, za poškodbe okenskih špalet ne odgovarjamo. Med izvajanjem del pri montaži je v izrednih primerih možno, da pride do dodatnih del (zidarskih del).

Za nemoteno izvedbo montaže je kupec dolžan ob naročilu:
• definirati, na kakšni globini od zunanjega roba zidu se vgrajujejo okna,
• poskrbeti za dostop do mesta izvajanja del, osnovno zaščito in elektriko,
• določiti, kam se vgradijo leva in kam desna okna,
• določiti višinsko točko (meter ris).

Zaščito objekta in zavarovanje objekta je dolžan zagotoviti naročnik.

Pregled in prevzem stvari:

Naročnik mora biti prisoten na objektu ob začetku in koncu montažnih del in skupaj z vodjo montažne skupine pregledati vgrajene elemente ter morebitne pripombe navesti na zapisnik, saj kasnejših pripomb ne bomo upoštevali. V primeru, da naročnika ali njegovega pooblaščenca ob zaključku montaže ni na objektu se smatra, da je blago prevzeto brez napak in pripomb oziroma se upoštevajo pravice iz 461. člena Obligacijskega zakonika.

Predmet reklamacije ne morejo biti manjše površinske nepravilnosti na izdelkih in steklu, če niso posledica mehanskih vplivov pri izdelavi (zareze, odrgnine, …), če ne vplivajo na funkcionalnost izdelka in če niso vidne iz razdalje večje od 1 m. Ostale površinske nepravilnosti je potrebno pisno prijaviti ob prevzemu izdelkov v podjetju ali po montaži (zapisnik o prevzemu) in najkasneje 8 dni po prevzemu oziroma montaži. Za vse ostalo veljajo smernice za ocenjevanje vizualne kakovosti stekla.

Back To Top
Model vrat Kentia,. notranja vrata akcija
Notranja vrata po meri – model Kentia
Model Eranthis. notranja vrata cenik
Model notranjih vrat Eranthis
Nemesia notranja vrata po meri v akciji
Nemesia notranja vrata po meri
Modeli notranjih vrat Akebia
ALU okna Lesena okna PVC okna
klasična pvc okna
Tavela PVC okna Classic
pvc okna
PVC okna – S9000 PASIV